Artykuł 1: Preambuła i kontakt

1.1 Preambuła
Te ogólne warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie między firmą Timefy - Edenly Group, Route de Frontenex 86 Bis, 1208 Genève, Suisse, o kapitale 100 000 franków szwajcarskich (odtąd « My ») oraz każda osoba odwiedzająca stronę lub dokonująca zakupu za pośrednictwem witryny www.timefy.com. (odtąd « Wy »)
Każdy użytkownik może zapoznać się z ogólnymi warunkami sprzedaży na stronie www.timefy.com (zwana dalej « Stroną »). Niniejsze warunki mogą ulec zmianie, warunki obowiązują w witrynie w dniu złożenia zamówienia.
1.2 Kontakt
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, nasze dane kontaktowe są następujące :
- telefonicznie Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:00 :

0044 20 3445 0979

- mailowo: [email protected]

- przez formularz : Kontakt z nami

Dyrektor publikacji Edwin Suzor, Timefy - Groupe Edenly SA, Route de Frontenex 86 Bis, 1208 Genève, Suisse
Host strony internetowej: Internet-fr SA, 2-12, chemin des Femmes, 91886 Massy Cedex, FRANCE

Artykuł 2: Umowa

2.1 Warunki złożenia zamówienia
- Oświadczasz, że jesteś osobą fizyczną, o wieku przynajmniej 18 lat i posiadasz zdolność do czynności prawnych lub posiadasz zgodę rodzicielską pozwalającą na złożenie zamówienia w witrynie.
- Działasz dla swoich osobistych potrzeb
- Akceptujesz bezwarunkowo niniejsze warunki sprzedaży
Jeśli jeden lub więcej z tych trzech warunków nie jest spełniony, nie możesz korzystać z tej witryny i złożyć zamówienia
2.2 Zamówienie
Po złożeniu zamówienia wysyłamy wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Następnie kontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Poinformujemy Cię o wysyłce Twoich produktów.
Twoje zamówienie będzie zawierać fakturę, która zostanie do Ciebie wysłana.

Artykuł 3: Cena, dostępność, dostawa i odprawa celna

3.1 Cena
Ceny wyświetlane na stronie podane są w euro. Zawierają wszystkie francuskie podatki (europejski VAT i inne obowiązujące podatki), wydatki związane z realizacją zamówienia, wszystkie koszty pakowania i opakowania w którym zostanie dostarczony każdy zamówiony zegarek.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych cen bez powiadomienia i w dowolnym momencie. Produkty już zamówione będą naliczane według stawek w momencie rejestracji zamówienia.
Pomimo naszych starań wiele produktów w sklepie może zawierać błędne ceny. W takim przypadku poinformujemy Cię i anulujemy Twoje zamówienie, chyba że zdecydujesz się zaakceptować zamówienie po nowej cenie. div>
« Ceny sklepowe » opublikowane na stronie, odpowiadają cenom zarejestrowanym w sklepach we Francji za identyczne produkty lub cenom, które naszym zdaniem porównywalny produkt byłby oferowany przez sklep we Francji, w oparciu o nasze metody ustalania cen. W żadnym wypadku ta orientacyjna cena nie wiąże się z naszą odpowiedzialnością.
3.2 Dostępność i dostawa
Informujemy Cię o standardowej dacie dostawy na stronie informacyjnej każdego produktu. Data jest datą orientacyjną. W przypadku opóźnienia skontaktujemy się z Tobą przez e-mail i / lub telefon, gdy tylko będziemy mieli takie informacje.
W przypadku zmiany numeru referencyjnego po zatwierdzeniu i opłaceniu pierwszego zamówienia data dostawy wskazana podczas zakupu i na koncie nie jest już ważna i po ponownym zgłoszeniu prośby o zmianę będzie musiała zostać ponownie oceniona przez dział obsługi klienta po uwzględnieniu Twojego wniosku o zmianę. Nie gwarantujemy dostawy w terminie związanym z pierwszym wyborem zegarka, ponieważ zmiana referencji doprowadzi do zmiany procesu produkcyjnego i zwykłej dostawy.
Jeśli zdecydujesz się zapłacić czekiem, przelewem bankowym lub telefonicznie, Twoje zamówienie zostanie przetworzone po otrzymaniu płatności, a data dostawy zostanie odpowiednio przesunięta.
Jeśli pomimo naszych starań produkt nie zostanie dostarczony, poinformujemy Cię e-mailem i / lub telefonicznie tak szybko, jak to możliwe, a twoje zamówienie zostanie anulowane, bez możliwości przyznania mu odszkodowania innego niż zwrot zamówienia.
3.3 Cła na Wspólnotę Europejską
Zamówienia wysyłane z Francji nie podlegają cłom za dostawy w ramach wspólnoty europejskiej.
Dostawy poza Wspólnotę Europejską podlegają lokalnym podatkom, opłatom celnym lub opłatom za przedstawienie celne. Opłaty te będą mogły zostać opłacone z góry, z wyjątkiem wybranych krajów, w których odbiorca będzie musiał je uiścić po dostarczeniu paczki. Kraje te nie są w stanie przewidzieć dokładnej całkowitej kwoty tych kosztów.Na wniosek klienta o anulowanie produktów już wysłanych i / lub rozliczonych, Timefy zwróci klientowi zamówienie, odliczając poniesione koszty. Timefy nie zwraca ceł i podatków, nawet jeśli zostały one opłacone z góry. Nasi klienci będą mogli skontaktować się z nami w celu uzyskania procedury zwrotu tych opłat od swoich organów celnych..Odmowa zapłaty lokalnych podatków, opłat celnych lub opłat za przedstawienie w urzędzie celnym prowadzi do przypomnienia zamówienia we Francji i anulowania zamówienia. Poniesione wydatki zostaną odjęte od zwrotu.

Artykuł 4: Płatność

4.1 Możliwe metody płatności
Możesz zapłacić kartą kredytową Visa / Mastercard, czekiem, przelewem bankowym, Paypal, Facily Pay lub telefonicznie.
Informacje do dokonania płatności (adres, kwota, zamówienie ...) są wskazane na stronach z potwierdzeniem zamówienia i muszą być ściśle przestrzegane, aby zamówienie zostało przetworzone.
4.2 Odmowa zapłaty i anulowanie zamówienia
Ze względów bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do odmowy płatności i anulowania zamówień
- dla kart wydawanych przez banki z siedzibą poza Unią Europejską
- w przypadku czeków innych niż czeki euro wystawione w banku z siedzibą poza Unią Europejską
- w przypadku przelewów z banków mających siedzibę poza Unią Europejską
- w przypadku nieokreślonego adresu dostawy, w hotelach lub na skrzynkach pocztowych
- jeśli nie jesteśmy w stanie skontaktować się z osobą składającą zamówienie
- za wszelkie wątpliwości co do zasadności zamówienia

Artykuł 5: Zwroty i zwrot różnicy

5.1 Sytuacja, która może spowodować zwrot
Trzy sytuacje mogą prowadzić do zwrotu za produkt :
- Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni przewidziane przez prawo do zwrotu rzeczy do nas bez konieczności uzasadnienia.
- W przypadku dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego podczas transportu
- Do 30 dni po dostawie dajemy możliwość zwrotu zamówionych produktów, które nie zapewniłyby pełnej satysfakcji z zwrotu.
W ramach zamówienia kilku produktów opóźnienie 14 dni na powiadomienie o wycofaniu zaczyna "biec" dopiero od otrzymania ostatniego dostarczonego produktu.Zwrot nie dotyczy produktów, które zostały dostosowane zgodnie z twoją prośbą (produkty, które były przedmiotem prośby o określoną wycenę od ciebie) oraz produktów, które były już przedmiotem wymiany.

W niektórych przypadkach, na wcześniejsze żądanie, zwrot drugiej zmiany może zostać zaakceptowany. Zryczałtowana kwota 40 € zostanie zwrócona na przywrócenie produktu i koszty administracyjne.

5.2 Warunki akceptacji zwrotu
Do 30 dni po dostawie dajemy możliwość zwrotu zamówionych produktów, które nie spełniły oczekiwań.
We wszystkich trzech przypadkach, aby zwrot został zaakceptowany:
- musisz powiadomić nas telefonicznie lub e-mailem i ściśle przestrzegać procesu zwrotu, który przekażemy Ci pocztą e-mail. Wszelkie zamówienia zwrócone do naszej siedziby w Genewie zostaną odrzucone. ;
- produkty muszą zostać zwrócone do nas w oryginalnym opakowaniu, kompletne (opakowanie, pudełko, zawiadomienia ...), w idealnym stanie, wraz z kopią oryginalnej faktury i certyfikatu dla danych produktów. W przypadku, gdy produkty będą niekompletne, uszkodzone lub zabrudzone, Timefy będzie mieć możliwość nie zwrócić kupującemu pełnej kwoty. Za przywrócenie brudnego lub porysowanego produktu zostanie naliczona opłata w wysokości 40 €.
- Nasi eksperci muszą potwierdzić, że produkt jest w pełni zgodny z produktem, który został do Ciebie przesłany, bez modyfikacji, uszkodzeń lub jakiejkolwiek interwencji.
- musisz zapłacić koszt zwrotu


Formularz rezygnacji

(Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do zwrotu, możesz wypełnić ten formularz i wysłać go do nas e-mailem.)

A Timefy - Groupe Edenly SA,
Route de Frontenex 86 Bis
1208 Genève, Suisse
Korzystam z mojego prawa odstąpienia od umowy, która wiąże nas przy zakupie produktu
odnośnik :
Numer zamówienia:
Otrzymano dnia:
Imię kupującego:
Data

5.3 Warunki spłaty
Zwrócimy ci pieniądze w ciągu 14 dni od zwrotu produktów, pomniejszone o wszelkie rabaty, promocje lub kupony, które otrzymałeś podczas zamówienia.
Okres spłaty rozpoczyna się w dniu, w którym odbieramy towar lub gdy kupujący dostarczy dowód wysyłki towaru.
Otrzymasz zwrot czekiem, przelewem bankowym lub kartą kredytową, według naszego wyboru i tylko w imieniu osoby, która dokonała płatności.
5.4 Zwrot różnicy
Jeśli w ciągu 15 dni po zakupie dokonanym na naszej stronie znajdziesz na francuskiej stronie internetowej lub we francuskim sklepie ten sam produkt i na poniższych warunkach, zwrócimy różnicę w cenie..
Produkt musi spełniać następujące cechy:
- dokładnie taka sama konstrukcja
- te same cechy
- gwarancja dłuższa lub równa dwa lata, w tym możliwą cenę dostawy i wszystkie obowiązujące podatki
- dostępne natychmiast, nowe i tańsze,
Cena produktu oznacza cenę publiczną z podatkiem, z wyłączeniem kuponu upominkowego wyjątkowego typu rabatowego, promocyjnego kodu rabatowego lub innego rodzaju akcji promocyjnej.
Produkty sprzedawane przez internet przez witryny aukcyjne lub reklamy od osób prywatnych do osób prywatnych lub (i) dostarczane poza Francją nie będą brane pod uwagę.

Aby uzyskać zwrot różnicy, po prostu skontaktuj się z nami
- kopia faktury zamówienia złożonej na naszej stronie
- kopia strony internetowej lub nazwa i dane kontaktowe sklepu, w którym ten sam produkt jest sprzedawany taniej.

Po weryfikacji przyznamy Ci równowartość różnicy między ceną produktu zakupionego na naszej stronie a ceną znalezioną na francuskiej stronie lub w sklepie zgodnie z warunkami określonymi powyżej..
Ta oferta jest ograniczona do jednego rabatu na gospodarstwo domowe.

Artykuł 6: Gwarancje i odpowiedzialność

6.1 Gwarancja
Korzystasz z postanowień prawnych gwarancji.
Co więcej, przez okres dwóch lat od dostawy produkty są objęte gwarancją na części i robociznę w stosunku do ich wad.
Obiecujemy zwrócić lub wymienić, według naszego uznania, wadliwe produkty, które zwrócisz nam w tym okresie.
Ta 2-letnia gwarancja nie ma wpływu na bransoletki..
Gwarancja zostanie udzielona tylko wtedy, gdy:
- uprzednio nas powiadomiłeś i postępujesz zgodnie z procedurą zwrotu, którą przekażemy telefonicznie i / lub e-mailem ;
- wada nie jest wynikiem nienormalnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia, przypadkowego zdarzenia lub przyczyny zewnętrznej (takiej jak interwencja nieupoważnionego podmiotu zewnętrznego)
- twój produkt podlega zużyciu;
- Wysyłka i zwrot produktów pozostają integralne z opłatą.
6.2 Odpowiedzialność
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z prawem kraju dostawy poza Unią Europejską.
Zobowiązujemy się do zapewnienia wszelkiej opieki w zawodzie w celu wdrożenia usługi oferowanej klientowi. Niemniej jednak nasza odpowiedzialność nie może zostać zachowana w przypadku naruszenia naszych zobowiązań umownych z powodu zdarzenia losowego lub przypadku siły wyższej zgodnie z orzecznictwem wydanym przez sądy francuskie.
Ponadto nie odpowiadamy w przypadku nieistotnych różnic między zdjęciami prezentowanych artykułów na naszej stronie, tekstami i ilustracjami, a zamówionymi produktami.
Wdrażamy wszelkie dostępne środki, aby świadczyć usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. Jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie bezpośrednie i przewidywalne szkody w czasie korzystania z witryny lub zawarcia umowy sprzedaży między nami a Tobą, jednak naprawa ta nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty Twojego ostatniego zakupu.
W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, utratę danych lub utratę zysków lub jakąkolwiek inną pośrednią lub nieprzewidywalną szkodę w momencie korzystania z witryny lub zawarcia umowy sprzedaży między nami a tobą.

Artykuł 7 : Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostanie naszą własnością do momentu jego wysyłki, gdy zostanie przekazany przewoźnikowi, po zapłaceniu ceny.

Artykuł 8: Dostęp do strony i prawa własności

Zapewniamy dostęp i korzystanie z witryny do użytku osobistego.
W żadnym wypadku nie jesteś upoważniony do pobierania, reprodukowania, kopiowania, sprzedaży, wykorzystywania lub modyfikowania całości lub części tej witryny (w tym wymienionych produktów, opisów, ceny, pobierania lub kopiowania informacji o wykorzystaniu danych, oprogramowania, klipów dźwiękowych, grafika, obrazy, tekst, fotografie, narzędzia) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie. Te inne strony nie są pod naszą kontrolą i pod żadnym pozorem nie możemy ponosić odpowiedzialności za poszanowanie praw własności intelektualnej, legalność, przyzwoitość lub jakikolwiek inny aspekt zawartości tych stron internetowych.

Artykuł 9: Zasady poufności

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych z dnia 25 maja 2018 r. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych..
Osobą odpowiedzialną za gromadzenie tych danych jest Timefy SA. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są traktowane z najwyższą poufnością. Twoje dane osobowe, które zbieramy z pozycji, które wprowadzasz, są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania twojego zamówienia w najlepszych możliwych warunkach i oferowania ci dopasowanych ofert. Twoje dane osobowe nigdy nie są wynajmowane, przypisywane ani sprzedawane stronom trzecim w celach innych niż realizacja Twojego zamówienia, zbieranie informacji zwrotnych na temat zakupów i / lub udostępnianie ofert promocyjnych w Timefy.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania i zapominania z bezpiecznego interfejsu zarządzania kontem, kontaktując się z naszym menedżerem ochrony danych za pośrednictwem [email protected] lub wysyłając do nas e-mail do Timefy - Groupe Edenly SA, Route de Frontenex 86 Bis,1208 Genève, Szwajcaria.
9.1 Dla odwiedzających witrynę
Aby lepiej Ci służyć, mierzymy liczbę przeglądanych stron, liczbę odwiedzin, a także aktywność odwiedzających witrynę i częstotliwość ich powrotu. W tym celu korzystamy z technologii « cookies » w ramach Google Analytics.. Plik cookie nie pozwala nam Cię zidentyfikować. Ogólnie rejestruje informacje o nawigacji komputera na naszej stronie (odwiedzane strony, datę i godzinę konsultacji itp.), Które możemy odczytać podczas kolejnych wizyt. Dane gromadzone przez pliki cookie są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nigdy nie są przekazywane stronom trzecim. Służą one poprawie usług oferowanych klientom, w tym ergonomii witryny, prezentowanych produktów lub relacji z klientami. Korzystanie z plików cookie, własnych lub trzecich, które nie są konieczne do działania strony, wymaga wyraźnej zgody użytkownika. Możesz wyrazić zgodę lub sprzeciwić się stosowaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przeglądarki.

Niektóre pliki cookie zwane „reklamowymi plikami cookie” pozwalają nam śledzić przeglądanie Internetu i rejestrować widoczne produkty, a następnie w ciągu maksymalnie 90 dni prezentować banery reklamowe związane z Twoją wcześniejszą nawigacją. Te pliki cookie są powiązane z Twoim profilem internetowym (ale Cię nie identyfikują) i mogą pochodzić z Google, Facebook, Criteo, Awin, Tradetracker lub Affilie. Wymagają również Twojej wyraźnej zgody w taki sam sposób, jak wskazano powyżej.
9.2 Dla zidentyfikowanych odwiedzających stronę
W wielu miejscach witryny może być konieczne podanie adresu e-mail w celu zapewnienia lepszego przeglądania. Obejmuje to zapisywanie ulubionych produktów, koszyk i zamawianie. Twój adres e-mail nigdy nie będzie przekazywany dalej. Możemy się z Tobą skontaktować, aby przesłać Ci dodatkowe informacje o produkcie (np. Inne dostępne warianty), promocje lub poprosić o opinię na temat Twojego doświadczenia. W każdej chwili możesz się temu sprzeciwić. Linki do rezygnacji z subskrypcji znajdują się na dole każdego wysyłanego e-maila.

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji naszego biuletynu. Przetwarzanie elektronicznych danych kontaktowych odbywa się tutaj całkowicie na podstawie Twojej zgody. Aby zrezygnować z subskrypcji, nie wahaj się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych lub obsługą klienta. Możesz również kliknąć link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego z naszych biuletynów.
9.3 Dla klientów strony
Jeśli złożysz zamówienie na naszej stronie, przetwarzamy dane wymagane do wykonania, zawarcia lub rozwiązania tej ostatniej. Po złożeniu zamówienia wyślemy ci potwierdzenie. Otrzymasz również e-maile związane ze zmianą statusu zamówienia. Przechowujemy dane zarejestrowane w celu wykonania umowy do momentu wygaśnięcia prawnej lub, w stosownych przypadkach, umownej gwarancji i praw gwarancyjnych. Po upływie tego okresu zachowujemy informacje o naszych stosunkach umownych zgodnie z wymogami prawa handlowego i podatkowego dla okresów prawnych. W tym okresie (zwykle dziesięć lat od zawarcia umowy) w przypadku weryfikacji dane mogą być przeglądane przez organy podatkowe. Jeśli wybrałeś metodę płatności inną niż przelew bankowy lub czek, wyślemy wymagane informacje o płatności do dostawcy usług płatniczych, który zamawiamy. Pod koniec procesu zamówienia użytkownik jest proszony o wypełnienie kwestionariusza, aby pomóc nam ulepszyć nasze usługi. Ten kwestionariusz nie jest obowiązkowy. Twoje odpowiedzi nigdy nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Możesz poprosić o usunięcie swoich odpowiedzi w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta lub inspektorem ochrony danych.Po otrzymaniu zegarka masz możliwość przesłania nam opinii na jego temat. To nie jest obowiązek. Możemy opublikować to powiadomienie na naszej stronie anonimowo, gdzie pojawi się tylko twoje imię i miasto. Możesz wycofać to powiadomienie w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta lub inspektorem ochrony danych.

Artykuł 10: Prawo właściwe i jurysdykcja

Te ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu szwajcarskiemu.
Wszelkie spory dotyczące stosunków handlowych między tobą a nami podlegają jurysdykcji sądów szwajcarskich.

Artykuł 11: Identyfikacja

Timefy jest znakiem towarowym używanym do zdefiniowania Timefy SA.
Timefy jest marką grupy Edenly SA.
Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Timefy.
Timefy - Groupe Edenly SA
Route de Frontenex 86 Bis, 1208 Genève, Suisse
Zarejestrowany w Genewie w Szwajcarii pod numerem referencyjnym: 06221/2008
i pod numerem federalnym: CH-660-6014008-4

Numer VAT Szwajcaria: CHE-114.298.875

Witryna została zgłoszona do CNIL pod numerem 1295265